.: Aktualności :.
.: Ośrodki Kariery na Podlasiu :.
.: Doradca Kariery w szkole :.
.: Skorzystaj z doświadczeń :.
.: Akredytacja :.
.: Rynek Pracy :.
.: Baza instytucji rynku pracy :.
.: Forum Dyskusyjne :.
.: Ciekawe Strony :.

Ośrodki Kariery

<<<<< Kontakt >>>>>>

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 0 /prefiks/ 85 732-12-93 wew 116
fax 0/prefiks/ 85 732-14-89 wew. 119
kariera@wsap.man.bialystok.pl

 

WSTĘP

 
 

Nowoczesne doradztwo zawodowe – Poradnictwo Kariery - musi nie tylko dawać informację, ale co najważniejsze uczyć aktywnych postaw wobec informacji, umiejętności jej zdobywania i oceniania, z drugiej strony powinno przygotowywać absolwentów do własnego autoporadnictwa zawodowego opierającego się na zdobytych umiejętnościach autorefleksji, samooceny i samoopisu, samodzielnego analizowania profili zawodowych związanych z ofertami pracy, śledzenia tendencji i trendów na rynku pracy i podejmowania adekwatnej do realiów edukacji zawodowej.

Poprzez realizację programu „Ośrodki Kariery” wspomagamy nauczycieli szkół ponadgimnazajalnych w tworzeniu miejsc, w których młodzież uzyskałaby profesjonalną pomoc w planowaniu swojej kariery zawodowej.

1. OŚRODEK KARIERY W SZKOLE, TO ...

2. CELE OŚRODKA KARIERY ...

3. PORADNICTWO KARIERY TO ...

4. LISTA AKREDYTOWANYCH OŚRODKÓW KARIERY

 Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - "Koordynacja działań instytucji rynku pracy"
Umowa numer: 2002/000-580-01-05-02-15