.: Aktualności :.
.: Ośrodki Kariery na Podlasiu :.
.: Doradca Kariery w szkole :.
.: Skorzystaj z doświadczeń :.
.: Akredytacja :.
.: Rynek Pracy :.
.: Baza instytucji rynku pracy :.
.: Forum Dyskusyjne :.
.: Ciekawe Strony :.

Ośrodki Kariery

<<<<< Kontakt >>>>>>

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 0 /prefiks/ 85 732-12-93 wew 116
fax 0/prefiks/ 85 732-14-89 wew. 119
kariera@wsap.man.bialystok.pl

 
 

 

Czy złożyłeś już SPRAWOZDANIE Ośrodka Kariery?

 

MIEJSCE DORADCY W NOWYM MODELU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

Szanowni Doradcy,

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na Seminarium pod hasłem MIEJSCE DORADCY W NOWYM MODELU PORADNICTWA ZAWODOWEGO, które odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Celem Seminarium jest zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami w doradztwie zawodowym, prezentacja dobrych praktyk w doradztwie zawodowym i pilotażowych form nowoczesnego doradztwa zawodowego. Tematyka seminarium jest skierowana do doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych i związanych z poradnictwem zawodowym.

Seminarium organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (www.tydzienkariery.pl), którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.

Seminarium w WSAP jest owocem współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Impreza została objęta patronatem honorowym Wojewody Podlaskiego – Macieja Żywno.

Program Seminarium:

 • Prezentacja projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”. Projekt systemowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2009-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Prezentacja Miasteczka Zawodów funkcjonującego w Marsylii, Francja - przedstawiciel WUP w Białymstoku,
 • Prezentacja Centrum Aktywizacji Zawodowej jako nowa propozycja Powiatowych Urzędów Pracy - Pani Beata Dawidziuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim,
 • Prezentacja Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego. RCDZ powstało przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w 2009 roku w ramach projektu ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin: 7 października 2009r. (środa), godz. 11.00 – 14:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok, ul. Ks. Suchowolca 6, Collegium Novum, Sala Senatu (221, I piętro).

Prosimy o zgłaszanie udziału w seminarium pod nr tel. 085 732 12 93 w. 122 do 5 października.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.  

 

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY www.tydzienkariery.pl

 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbędzie się Seminarium dla doradców zawodowych 7 października 2009r. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku

Celem seminarium jest:

• zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami w doradztwie zawodowym

• prezentacja dobrych praktyk w doradztwie zawodowym i pilotażowych form nowoczesnego doradztwa zawodowego

WSTĘPNY PROGRAM SEMINARIUM:

 1. Prezentacja projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”. Projekt systemowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2009-2012 w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie. Prezentacja podstawowych zadań projektu:
  • Analiza obecnie funkcjonującego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE. Wydanie ekspertyz w formie publikacji.
  • Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce. Działania lobbingowe
  • Pilotażowe wdrożenie i modyfikacja modelu. Wydanie publikacji dotyczącej modelu.
 2. Prezentacja Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego. RCDZ powstało przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. RCDZ jest specjalistycznym ośrodkiem powołanym w celu merytorycznego wsparcia nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz uczniów szkół zawodowych. Wsparcie dotyczy szkół, które poprzez uczestnictwo w projekcie, wyraziły gotowość do wdrożenia programów rozwojowych, utworzenia Ośrodków Kariery bądź wzmocnienia potencjału Ośrodków Kariery już istniejących.
 3. Prezentacja Centrum Aktywności Zawodowej – inicjatywa skierowana do Powiatowych Urzędów Pracy mająca na celu poszerzanie oferty usług PUP (na przykładzie PUP w Bielsku Podlaskim).

REALIZATORZY:


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok, www.wsap.edu.pl

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku
ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, www.podlaska.ohp.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok , www.up.podlasie.pl

PATRONAT HONOROWY:

Wojewoda Podlaski – Maciej Żywno

Więcej informacji już wkrótce!  

 

POWSTAŁO REGIONALNE CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego (RCDZ)  powstało w 2009 roku w ramach projektu ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

RCDZ jest specjalistycznym ośrodkiem powołanym w celu merytorycznego wsparcia nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz uczniów szkół zawodowych. Wsparcie dotyczy szkół, które poprzez uczestnictwo w projekcie, wyraziły gotowość do wdrożenia programów rozwojowych, utworzenia Ośrodków Kariery bądź wzmocnienia potencjału Ośrodków Kariery już istniejących. Zakres działań RCDZ RCDZ obejmuje swą działalnością 60 szkół z woj. podlaskiego, prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie:

• grupowych i indywidualnych spotkań z młodzieżą,

• wsparcia osób realizujących usługi doradcze w ramach funkcjonowania Ośrodków Kariery, w tym przede wszystkim grupowe zajęcia oraz indywidualnego poradnictwo zawodowe i psychologiczne

• organizacji Forum Wymiany Doświadczeń, czyli cyklicznych spotkań przedstawicieli szkół i instytucji edukacyjnych, zajmujących się problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego

• koordynacji wdrażania programów rozwojowych

• wsparcia merytorycznego przy tworzeniu i rozwijaniu Ośrodków Kariery

Centrum wyposażone jest w różnorodny zbiór materiałów zawodoznawczych, w tym m.in. narzędzi i metod do planowania kariery zawodowej, zbiory informacji edukacyjno-zawodowej, multimedialne programy komputerowe, scenariusze zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.

KONTAKT

Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego

15-448 Białystok, ul. Żabia 5

 tel. 85 652 61 61, fax. 85 651 61 16

 rcdz@ckubialystok.pl

Wszystkie usługi świadczone przez RCDZ są bezpłatne!!!  

 

VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

 

Szanowni Państwo,

Już we wtorek 21 kwietnia rozpocznie się VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

W tym roku trzydzieści uczelni wyższych i instytucji naukowych, galerii, muzeów i instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji organizuje ponad 400 pokazów, wykładów, doświadczeń, eksperymentów, przedstawień, koncertów.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Festiwal jest świetną propozycją dla tegorocznych maturzystów, którzy "od kuchni" będą mogli poznać profile podlaskich uczelni.

Zapraszamy!

KONTAKT:

Joanna Dolecka
Promocja i kontakty z mediami
tel. 085 732 12 93 w. 209, 218
tel. 668 001 066
www.festiwal.wsap.edu.pl

Pliki w formacie M. Word:

<< Uroczyste Otwarcie >>
<< 21 kwietnia 2009 >>
<< 22 kwietnia 2009 >>
<< 24 kwietnia 2009 >>
<< 25 kwietnia 2009 >>
<< 26 kwietnia 2009 >>
<< 27 kwietnia 2009 >>
<< 28 kwietnia 2009 >>
<< Uroczyste Zamknięcie >>
 

 

ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych 

 

ŚZapraszamy do udziału w spotkaniu "FORUM WYMIANY  DOŚWIADCZEŃ

<<<Szczegóły (format M. Word) >>>>

 

ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych 

 

ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku (Lider projektu) wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (Partner www.ckubialystok.pl) rozpoczyna realizację projektu „ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu to 28 miesięcy, od 01.09.2008r. do 31.12.2008r.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego przez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach przyczyniających się do modernizacji procesu kształcenia i wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w zakresie działań edukacyjno-zawodowych i sieci Ośrodków Kariery oraz aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia.

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpoczyna się 20 listopada i będzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie” oraz wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub złożenie w Biurze Projektu „Formularza zgłoszeniowego”. Szczegółowe kryteria dostępne są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie na stronie www.wsap.edu.pl oraz w Biurze Projektu.

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
15-555 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26, pok. 17A,
tel. 085 743 13 93, fax. 085 732 12 93 w. 116
www.wsap.edu.pl, e-mail: projekt@wsap.edu.pl


Regulamin rekrutacji:

- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - format pdf

Dokumenty do pobrania:

- Formularz rekrutacyjny (wersja kolorowa) - format pdf

- Formularz rekrutacyjny (wersja czarno - biała) - format pdf

Pozostałe dokumenty do pobrania:

- Deklaracja udziału w Projekcie

- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

- Ścieżka Udziału W Projekcie

 

„PODLASKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

 

To projekt, realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. S. Staszica, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Głównym celem projektu jest promocja oraz wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi. Zadaniem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku jest organizacja Seminariów „Lepiej rozumiemy prawo” skierowanych do przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego. Celem spotkań jest ujednolicenie interpretacji prawa polskiego, m.in. w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych oraz dokumentacji z tym związanej. Ponadto celami szczegółowymi projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwijanie instytucji Ekonomii Społecznej, promocja instrumentów aktywnej integracji, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej, dostarczanie wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej, promocji dobrych praktyk w obszarze Ekonomii Społecznej.

Projekt skierowany jest do podmiotów Ekonomii Społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej a także do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na stronie: www.powes.owop.org.pl

 

 

„ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - PROJEKTY ROZWOJOWE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH”

 

To projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego przez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach przyczyniających się do modernizacji procesu kształcenia i wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w zakresie działań edukacyjno-zawodowych i sieci Ośrodków Kariery oraz aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie dostępu do usług poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie nowych Ośrodków Kariery w szkołach
 • wzmocnienie jakości usług poradnictwa zawodowego w szkołach przez działalność ośrodka koordynującego
 • zapewnienie innowacyjności i wysokiej jakości świadczonych usług poprzez standaryzację usług doradczych realizowanych przez O.K.
 • realizacja usług doradztwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) dla uczniów
 • stworzenie i upowszechnienie „Katalogu Dobrych Praktyk” usług doradczych
 • opracowanie i wdrożenie 7 programów rozwojowych pracy doradczej dla uczniów z różnych poziomów i typów kształcenia
 • podniesienie świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z kształcenia zawodowego
 • zwiększenie zainteresowania lokalnych pracodawców zatrudnieniem absolwentów szkół zawodowych
 • wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie programów rozwojowych dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe
 2. Wdrożenie programów rozwojowych i przygotowanie do realizacji poradnictwa zawodowego poprzez szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i tworzenia koncepcji projektów rozwojowych oraz standaryzację usług doradczych i akredytację Ośrodków Karier
 3. Włączenie pracodawców w proces kształcenia
 4. Upowszechnienie katalogu dobrych praktyk

Projekt jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu już wkrótce !!!

 

 

II Spotkanie koordynatorów

   

25 lipca 2008r. w Dubrowniku odbyło się drugie spotkanie koordynatorów projektu Establishing Career Advice Services at Croatian Universities -TEMPUS JEP 41104_06. Partnerzy projektu z Niemiec, Holandii, Chorwacji i Polski (przedstawiciel Biura Karier WSAP) na zaproszenie władz Uniwersytetu w Dubrowniku gościli w biurze Rektora gdzie wzięli udział w spotkaniu vice-rektorem Uniwersytetu oraz omówili dalsze etapy realizowanego projektu.

 

W PODLASKIM POWSTANIE SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

List intencyjny w tej sprawie podpisali w poniedziałek w Białymstoku partnerzy projektu: białostocki magistrat, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, która przygotowała wnioski o unijne dotacje, Podlaski Kurator Oświaty oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Systemem Doradztwa Zawodowego zostanie objętych 200 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym i ogólnokształcącym z województwa podlaskiego. Autorzy projektu stworzą 13 innowacyjnych programów rozwojowych dla każdego typu i poziomu kształcenia, służących wyrównaniu szans edukacyjnych oraz podnoszeniu jakości i atrakcyjności kształcenia i doradztwa zawodowego. W ramach projektu 70 już istniejących w regionie ośrodków karier zostanie wzmocnionych, dodatkowo powstanie zaś 120 nowych komórek doradczych w szkołach. Zainteresowani uczniowie otrzymają tam specjalistyczną pomoc w wyborze zawodu i określeniu predyspozycji pracowniczych, będą się też spotykać z pracodawcami oraz uczestniczyć w targach pracy. System ułatwi im kontakt z doradcą zawodowym.

 

PARTNERSTWO NA RZECZ NOWYCH BIUR KARIER UNIWERSYTETÓW W CHORWACJI

 

W dniach 13-15 marca 2008r. pracownicy Biura Karier WSAP wzięli udział w spotkaniu koordynatorów i partnerów projektu „Establishing Career Advice Services at Croatian Universities” na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie.

Celem spotkania była dyskusja na temat omówienie planowanych działań oraz metod szkoleniowych, które umożliwią chorwackim uczestnikom projektu – pracownikom uniwersytetów w Rijece, Osijeku i Dubrowniku profesjonalne prowadzenie nowych biur karier.

Była to również okazja do nawiązania kontaktu z naszymi partnerami z Niemiec, Holandii i Chorwacji oraz wymiany doświadczeń w obszarze funkcjonowania biur karier.

 

Project 'Establishing Career Advice Services at Croatian Universities'

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica przystąpiła do realizacji projektu Project 'Establishing Career Advice Services at Croatian Universities' współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu TEMPUS (JEP_41104_2006).

Celem projektu jest wsparcie chorwackich uniwersytetów w Rijece, Osijeku i Dubrowniku w zakładaniu Biur Karier, a tym samym w budowaniu profesjonalnego potencjału kadry, która wspierać będzie absolwentów w staraniach o udany start na rynku pracy.

Cel ten będzie realizowany dzięki powstałemu konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 • Politechnika w Dreźnie - lider Projektu,
 • Uniwersytetu Erazmusa w Rotterdamie,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Bialymstoku,
 • Instytut Rozwoju i Edukacji w Zagrzebiu (Institute for the Development of Education),
 • Uniwersytet w Dubrowniku,
 • Uniwersytet w Rijece,
 • Uniwerystet w Osijeku.

W ramach rojektu przewidziano szkolenia dla kadry chorwackich uniwersytetów, wyposażenie nowowpowstałych Biur Karier oraz publikacje i materiały informacyjne o rynku pracy w Europie. Projekt trwa od października 2007 do września 2009.

 

IV edycja konferencji „Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne – rynek pracy”

 

 

7 lutego 2008r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, pod patronatem prezydenta miasta Białegostoku, w ramach IV edycji konferencji „Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne – rynek pracy” odbyła się konferencja pod hasłem: „Doradztwo zawodowe - świadomy wybór – pewny sukces”.

Szczegółowe informacje:

Strona oficjalna konferencji www.doradztwozawodowe.bialystok.pl

<< Zaproszenie i program >>

<< Karta zgłoszenia >>

Podsumowanie i wnioski << Rekomendacje >>

 

 

IV edycja konferencji „Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne – rynek pracy”

 

 

Zapraszamy do << galerii zdjęć >> z Konferencji i imprez towarzyszących…

 

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE WSAP…

 

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej zaprasza w poniedziałek 10 marca, wtorek 11 marca i środę 12 marca w godz. 9.00 – 15.00 na Dni Otwarte WSAP!

Wśród gości-maturzystów, podobnie jak w ubiegłym roku, rozlosujemy atrakcyjne nagrody: palmtopy, rowery, kamery internetowe, odtwarzacze mp3!

PLAN DNI OTWARTYCH:

codziennie od poniedziałku do środy w Collegium Novum, Auditorium Maximum:

godz. 10.00 - Powitanie maturzystów, nauczycieli i rodziców przez prof. Jerzego Kopanię Rektora WSAP. Prezentacja oferty edukacyjnej WSAP, informacja o planowanych nowych kierunkach i specjalnościach: studiach licencjackich na kierunkach Lingwistyka stosowana, Gospodarka przestrzenna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika oraz studiach magisterskich na kierunkach Administracja i Kulturoznawstwo.

godz.11.00 - Pokaz unikalnej kolekcji slajdów Tomasza Wiśniewskiego "Wielokulturowość Podlasia".

godz.12.00 - Prezentacja nowej specjalności Dziennikarstwo telewizyjne na kierunku Kulturoznawstwo przez reporterów i prezenterów TV Białystok.

godz. 13.30 - Rozstrzygnięcie konkursu na esej "Why to stay in Podlasie?", w którym udział wzięło 64 maturzystów, wręczenie nagród zwycięzcom (tylko w poniedziałek 10 marca). Wręczenie nagród naszym gościom, którzy wezmą udział w loterii kuponów konkursowych podczas Dni Otwartych.

Jednocześnie w Auditorium Maius i w hallu uczelni doradcy zawodowi pomogą uczniom rozpoznać ich zdolności i preferencje oraz podjąć najlepszą decyzję o wyborze studiów. Teatr Administratorium wystawi jednoaktówkę "Nie znamy się", studenci i pracownicy pokażą możliwości wyjazdów i staży zagranicznych, nowoczesne metody nauki języków obcych, podpowiedzą skąd wziąć pieniądze na studia, zaprezentują działania studenckie.

Serdecznie zapraszamy!

 

WIZYTA W CENTRUM KARIER WE LWOWIE

 

Dobiega końca realizacja projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy”. Aby poznać u źródła rezultaty Projektu, przedstawiciele Biura Karier WSAP w dniach 9-13 stycznia 2008r. odbyli wizytę w Centrum Karier przy Uniwersytecie Narodowym „Politechnika Lwowska”.

Była to okazja do przyjrzenia się pracy Centrum Karier, spotkania z uczestnikami projektu – doradcami Centrum Karier oraz zapoznania się ze sposobem funkcjonowania i zadaniami realizowanymi przez Centrum. Służyła temu również wizyta w Centrum ds. zatrudnienia i kontaktów z pracodawcami, które stanowi uzupełnienie działalności doradczej Centrum Karier o pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów.

Ponadto przedstawiciele WSAP wzięli udział w spotkaniu z vice-rektorem ds. współpracy międzynarodowej – prof. Yuriym M. Rashkevychem, w czasie którego wymieniono wzajemne deklaracje chęci dalszej współpracy…

 

Indeks Start2Star – stypendium dla uzdolnionych maturzystów w trudnej sytuacji materialnej

 

 W październiku 2007 roku ruszył nowy ogólnopolski program stypendialny Indeks Start2Star, realizowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi, ufundowany przez Fundację LC Heart, a wspomagany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 <<<< Więcej (format M. Word) >>>>

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Z przyjemnością przypominamy o kolejnym spotkaniu Koordynatorów Ośrodków Kariery, które odbędzie się 12 listopada 2007r.(poniedziałek) w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku w Sali Senatu Collegium Novum przy ul. Ks. Suchowolca 6 w Białymstoku (nowy budynek). Początek o godz. 1200.

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu (podając liczbę osób ze szkoły) telefonicznie: 085 732 12 93 w. 122 do 9 listopada 2007r.

 

 

 

II Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica

 

 

Białystok, 9 - 10 listopada 2007r.

Pod auspicjami Grupy Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów Parlamentu Europejskiego

EUROPA DUCHA – DUCH EUROPY

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

<<<<PROGRAM KONFERENCJI (format M. Word)>>>>

 

 

SPOTKANIE OŚRODKÓW KARIERY

31 sierpnia 2007r. WSAP, Collegium Novum

 

 

Spotkanie było m.in. okazją do poznania przez Koordynatorów OK możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności Ośrodków Karier ze środków unijnych. Karolina Poczykowska – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprezentowała programy i działania funduszy unijnych nowego okresu programowania 2007-2013 skierowanych do szkół.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z

<<Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki>>

plik do pobrania oraz

<< Prezentacją >>

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej Regionalnego Ośrodka EFS, bogatej w ciekawe informacje, materiały i porady. http://www.bialystok.roefs.pl/Trainings/exeMatsConcrete/?id=1134

Aby ułatwić Państwu kontakt z nami, uruchomiliśmy nowy adres e-mailowy: ok@wsap.edu.pl, w związku z czym zachęcamy do korespondencji elektronicznej.

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Kontynuując tradycję spotkań Koordynatorów Ośrodków Kariery mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najbliższym, które odbędzie się 31 sierpnia 2007r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku w Sali Senatu Collegium Novum przy ul. Ks. Suchowolca 6 w Białymstoku (nowy budynek). Początek o godz. 1100.

Tematem naszego spotkania będzie omówienie bieżącej działalności Ośrodków Kariery oraz nowe perspektywy ich rozwoju, które zaprezentujemy w formie koncepcji nowego projektu dotyczącego wzmocnienia potencjału istniejących Ośrodków Kariery oraz stworzenia integracyjnego systemu poradnictwa zawodowego w systemie edukacji na terenie województwa podlaskiego . Przedyskutujemy również kwestie związane z udziałem Ośrodków Kariery oraz zaangażowaniu Państwa przy realizacji działań nowego projektu w charakterze specjalistów doradztwa kariery w szkołach. W załączeniu przekazujemy szczegółowy program spotkania.

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu (podając liczbę osób ze szkoły) jako wiadomość zwrotną niniejszego e-maila lub telefonicznie: 085 732 12 93 w. 122 do 29 sierpnia br.

 

 

„CENTRUM KARIER – POMOSTEM DO ŚWIATA PRACY”

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż Biuro Karier WSAP pozyskało środki na realizację projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś – Ukraina. Celem projektu jest budowanie i wzmocnienie potencjału merytorycznego kadry nowo powstałego Centrum Karier „Politechniki Lwowskiej” w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Biurem Karier WSAP a Centrum Karier w zakresie promocji zatrudnienia absolwentów.

I WIZYTA STUDYJNA

Pierwsza wizyta studyjna przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Edukacji, Kultury i Kontaktów z Diasporą Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” w ramach projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 – 2006 odbyła się w dniach 29 czerwca – 4 lipca 2006r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

W czasie pierwszej wizyty studyjnej zrealizowano I część modułu szkoleniowego: Podstawy teoretyczne i zasady funkcjonowania systemu poradnictwa w Polsce w formie 10 godzina zajęć szkoleniowych ze specjalistami z zakresu systemu poradnictwa zawodowego w Polsce i współtwórcami Regionalnego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Uczestnicy projektu odwiedzili również Biurze Karier WSAP, na przykładzie którego poznali sposób funkcjonowania akademickiego biura karier działającego na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni wyższych regionu północno-wschodniej Polski.

 
 

„Centrum Karier – pomostem do świata pracy”

 
 

O projekcie „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” możesz przeczytać w Kurierze Porannym (z dn. 26.09.2006r.)

 

 
 

II WIZYTA STUDYJNA

 
 

Dobiegła końca druga wizyta studyjna przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Edukacji, Kultury i Kontaktów z Diasporą Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” w ramach realizacji działań projektu Centrum Karier – pomostem do świata pracy” Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006, która odbyła się w dniach 18-23 września 2006 r. w Krakowie. Uczestnicy projektu wzięli udział w X jubileuszowym spotkaniu Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier jak co roku organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej.  

 

Przedstawiciele Centrum Karier Politechniki Lwowskiej rozpoczęli również pierwszą część szkoleń z modułu obejmującego tematyką poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.

 

 

III WIZYTA STUDYJNA

Zakończyła się III wizyta studyjna przedstawicieli Międzynarodowego Instytutu Edukacji, Kultury i Kontaktów z Diasporą Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” na WSAP w ramach realizacji projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

Podczas wizyty trwającej od 14 do 17 listopada br. uczestnicy projektu odwiedzili Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku, w czasie której zapoznali się z celami jej działalności i realizowanymi zadaniami oraz biorą udział w drugiej części szkoleń z modułu Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.

Wkrótce dostępna będzie strona internetowa „Centrum Karier” – zapraszamy.

CENTRUM KARIER W SIECI…

Zapraszamy na stronę internetową Centrum Karier założonego przy Uniwersytecie Narodowym „Politechnika Lwowska” www.careercenter.lviv.ua

Centrum Karier powstało w efekcie projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006

IV WIZYTA STUDYJNA

Przedstawiciele Centrum Karier Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska gościli w Białymstoku po raz czwarty w dniach 10-15 stycznia 2007r.

Przedmiotem szkoleń była kontynuacja tematyki „Podstaw teoretycznych i zasad funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego w Polsce”.

Uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku i dowiedzieć się jak funkcjonuje, wspomaga powiatowe urzędy pracy i pomaga swoim klientom: bezrobotnym, poszukujących pracy i pracodawcom.

V WIZYTA STUDYJNA

W dniach 26-31 marca 2007r. pracownicy Centrum Karier Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” po raz piąty gościli w Polsce podczas V wizyty studyjnej w ramach projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

Tym razem szkolenie zostało zorganizowane z dala od miejskiego zgiełku: w Nowogrodzie, pięknie położonym hotelu „Zbyszko”…wiosenna aura sprzyjała przyswajaniu wiedzy na temat informacji zawodowej i aktywnych sposobów poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu odwiedzili również Klub Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, gdzie spotkali się z niezwykłą gościnnością oraz zaangażowaniem w przedstawieniu zadań Klubu Pracy oraz rolą jaką spełnia w Urzędzie i na lokalnym rynku pracy.

VI WIZYTA STUDYJNA

Po raz szósty przedstawicieli Centrum Karier Politechniki Lwowskiej gościliśmy na WSAP w dniach 12-17 czerwca 2007r odbyła się VI i jednocześnie ostatnia wizyta studyjna w ramach projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

Tym razem uczestnicy projektu realizowali moduł szkoleniowy dotyczący planowania kariery zawodowej. Zdobywali wiedzę o metodach, narzędziach i technikach wykorzystywanych w pracy z klientem w celu wspierania go w planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Część szkolenia odbyła się w Ośrodku „Ptasia Osada” – przyjemny klimat otaczającej natury sprzyjał pożytecznemu zdobywaniu wiedzy.

Przedstawiciele Centrum Karier odwiedzili Szkolny Ośrodek Kariery w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Białymstoku gdzie poznali system wspierania młodzieży w planowaniu kariery zawodowej.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w konferencji pt. „Oświata na rynku pracy – współdziałanie instytucji oświatowych i instytucji rynku pracy” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim 13 czerwca 2007r., która wieńczyła projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

 

 

AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM

 
 


Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - "Koordynacja działań instytucji rynku pracy"
Umowa numer: 2002/000-580-01-05-02-15