.: Aktualności :.
.: Ośrodki Kariery na Podlasiu :.
.: Doradca Kariery w szkole :.
.: Skorzystaj z doświadczeń :.
.: Akredytacja :.
.: Rynek Pracy :.
.: Baza instytucji rynku pracy :.
.: Forum Dyskusyjne :.
.: Ciekawe Strony :.

Ośrodki Kariery

<<<<< Kontakt >>>>>>

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 0 /prefiks/ 85 732-12-93 wew 116
fax 0/prefiks/ 85 732-14-89 wew. 119
kariera@wsap.man.bialystok.pl

 
 

Harmonogram składania sprawozdań z działalności Ośrodka Kariery

 
 

Wdrażany etap Minimalny okres obejmujący sprawozdania z pracy OK
I – wdrożeniowy 2 semestry
II - organizacyjny 1 semestr
III - merytoryczny 1 semestr

Terminy składania sprawozdań:

Za semestr letni: do 31 lipca
Za semestr zimowy do 28 lutego

 

Akredytacja

 
 

 

Utworzenie sieci akredytowanych ośrodków poradnictwa kariery dla młodzieży jest punktem wyjścia działań zmierzających do budowania systemu poradnictwa zawodowego poprzez przygotowywanie i wspólną realizację projektów wspierających akredytowane placówki w zakresie merytorycznym i finansowym.

Zachęcamy do współpracy i kontynuowania działań na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży nowe szkoły. Założenie Ośrodka Kariery, wdrożenie Standardu Ośrodka Kariery określonego w dokumencie Procedury jakości w Ośrodku Kariery wypracowanego w efekcie realizacji projektu „MULTIWITAMINA PRZECIW BEZROBOCIU - lokalna sieć Szkolnych Ośrodków Kariery” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Phare 2002 Krajowy Program RZL – „Koordynacja działań instytucji rynku pracy” oraz pomyślne ukończenie procesu akredytacji zaowocuje przyjęciem do Lokalnej Sieci Ośrodków Kariery.

Życzymy powodzenia w procesie akredytacji i zachęcamy do czynnego udziału w tworzeniu i realizowaniu projektów na rzecz rozwoju poradnictwa kariery dla młodzieży szkolnej w ramach Lokalnej Sieci Ośrodków Kariery.

Obecnie proces akredytacji składa się z następujących etapów:

<<< Etap I >>> - Polega na wdrożeniu standardowych usług poradnictwa kariery opisanych w „Procedurach jakości w Ośrodku Kariery” i spełnieniu podstawowych wymogów poradnictwa kariery w szkołach, umożliwiających uzyskanie statusu akredytowanego Ośrodka Kariery. Przystosowany na potrzeby akredytowania nowych placówek oświatowych chcących przystąpić do Lokalnej Sieci Ośrodków Kariery. Ukończenie tego etapu jest honorowane certyfikatem Ośrodka Kariery.

<<< Etap II >>> - Wdrożenie standardu organizacyjnego, którego celem jest ujednolicenie dokumentów i procedur organizacyjnych w Ośrodku Kariery. Jest kontynuacją procesu akredytacji, którego ukończenie premiowane jest uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego wdrożenie standardu organizacyjnego.

<<< Etap III >>> - Wdrożenie standardu merytorycznego ma na celu ujednolicenie i wyrównanie poziomu merytorycznego usług świadczonych przez Ośrodki Kariery. Jest kontynuacją procesu akredytacji. Jego ukończenie jest premiowane uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego wdrożenie standardu merytorycznego.Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - "Koordynacja działań instytucji rynku pracy"
Umowa numer: 2002/000-580-01-05-02-15