.: Aktualności :.
.: Ośrodki Kariery na Podlasiu :.
.: Doradca Kariery w szkole :.
.: Skorzystaj z doświadczeń :.
.: Akredytacja :.
.: Rynek Pracy :.
.: Baza instytucji rynku pracy :.
.: Forum Dyskusyjne :.
.: Ciekawe Strony :.

Ośrodki Kariery

<<<<< Kontakt >>>>>>

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 0 /prefiks/ 85 732-12-93 wew 116
fax 0/prefiks/ 85 732-14-89 wew. 119
kariera@wsap.man.bialystok.pl

 

OŚRODKI KARIERY

 
 

Biuro Karier WSAP pozyskało środki na realizację projektu „Multiwitamina przeciw bezrobociu” . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest zbudowanie i wzmocnienie sieci OŚRODKÓW KARIERY przygotowujących młodych ludzi do dalszej edukacji oraz aktywnego wchodzenia na rynek pracy.

Punktem wyjścia rozwoju regionalnego systemu poradnictwa jest:

  • merytoryczne przygotowanie nauczycieli do pełnienia zadań szkolnego doradcy kariery,
  • wdrożenie systemu akredytacji, zapewniającego wysoką jakość usług poradnictwa dla młodzieży w oparciu o wypracowane standardy działania Ośrodków Karier,
  • przygotowanie nauczycieli do pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych, wymiana informacji między szkołami w zakresie poradnictwa zawodowego, wspólne inicjatywy, kształtowanie aktywnych postaw młodzieży wobec sytuacji na rynku pracy, dbanie o stały rozwój kadry oraz o odpowiednie warunki realizacji usług pomogą odnaleźć się absolwentom na wymagającym współczesnym rynku pracy. Nauczyciele pracujący w szkołach, znający problemy młodzieży ich potrzeby i umiejętności, niejednokrotnie lepiej odpowiadają na potrzeby uczniów-absolwentów. Takie oddolne inicjatywy niepubliczne są częściej w stanie zapewnić bardziej wyspecjalizowane i zindywidualizowane usługi niż instytucje publiczne, które proponują usług ogólnie skierowane np. do absolwentów szkół średnich nie uwzględniając specyficznych potrzeb wynikających, z specyfiki rynku pracy na danym terenie, indywidualnych potrzeb uczniów wynikających z zamieszkania w tym regionie, itp.

W związku z powyższym oczywista staje się potrzeba rozwijania partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi rynku pracy i tworzenie tzw. „lokalnych inicjatyw rynku pracy”. Standaryzacja i akredytacja usług Ośrodków Karier z pewnością przyczyni się do zbudowania lokalnych „paktów” a przeszkolenie przedstawicieli szkół w zakresie ubiegania się o środki z EFS ma szczególnie znaczenie w kontekście wzmocnienia potencjału instytucjonalnego w zakresie późniejszej absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodki Kariery realizujące wypracowane standardy uzyskają akredytacje, tworząc sieć profesjonalnych instytucji świadczących usługi wysokiej jakości.

Projekt trwał od października 2004r. do listopada 2005r.

 


Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - "Koordynacja działań instytucji rynku pracy"
Umowa numer: 2002/000-580-01-05-02-15